LiveZilla Live Help
Canlı Destek

Çevre Politikamız - ISO 14001:2004

 

Kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı ve korunması ve çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu amaçla şantiyelerimizde ve merkez ofisimizde etkin bir "Çevre Yönetim Sistemi" uygulamaktayız, sistemimizi periyodik olarak gözden geçirilmekte ve çevre performansımız sürekli olarak artırmaya çalışmaktayız.

 

Bu amaçla:

 

• Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyulur,

 

Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi doğal kaynakların kullanımını azaltıcı tedbirler alınır,

 

Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler alınır, tekrar kullanım veya geri kazanım imkanları uygulanmaya çalışılır.

 

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır.

 

Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutulur.

 

Firmamızdaki tüm çalışanlarımız, bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışırlar.

 

Referans gösterilmeden alıntı yapılamaz.

2009 © Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım Webgrup.Com