LiveZilla Live Help
Canlı Destek
Konya Akşehir Belediyeler Birliği Düzenli Depolama ...

Proje İsmi: Konya Akşehir Belediyeler Birliği Düzenli Depolama Sahası 1. Kısım İnşaatı
İşveren Kuruluş: Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği, İller Bankası Finansmanı ile
İşin Türü: Düzenli Depolama Sahası İnşaatı, Yönetim binaları yapılması, kantar ve teker yıkama birimleri, peyzaj
İşin Yeri: Akşehir/KONYA
Keşif Bedeli(Miktarı): 4.750.000,00TL
Firmamızın Statüsü: Yüklenici
Sözleşme Tarihi: 16.01.2010
Bitiş Tarihi: 27.09.2010
İnşaat Alanı: 47 ha + ek birimler(binalar, kantar...)


Açıklamalar:

AKŞEHİR ve EBER GÖLLERİ 

ÇEVRE KORUMA BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği Katı Atık Bertaraf Tesisi, Akşehir'in yaklaşık 5 km kuzeyinde bulunan Akşehir Atıksu Arıtma Tesisi'nin 5 havuzundan 2008 yılından itibaren kullanılmayarak kurutulmaya bırakılmış olan 1havuzuna yapıldı. 

02/02/2010 tarihinde Katı Atık Bertaraf Tesisinin yapımına başlandı. 

İlk olarak saha temizliği ve sahanın kapasitesini maksimuma çıkartabilmek için kotunun düşürülmesi çalışmaları yapıldı.  

                                         
Saha kotu istenilen seviyeye geldikten sonra kil serimine geçildi. Kil serimi tüm sahaya 60cm kalınlığında olacak şekilde 15cm de bir ıslatılıp silindirle sıkıştırılarak sızıntı suyu borulama planına göre sahanın tesfiyesi yapıldı. 

Kil seriminin tamamlanmasıyla birlikte 2.5mm'lik Geomembran serimine başlandı. Geomembranlar, özel makinesi ile birbirine kaynatılarak ek yapıldı ve yapılan eklerin hava testi ile kontrolü yapılarak sızdırmazlık sağlandı. Ayrıca şev üstlerinde(saha kenarlarında) Geomembranın kaymaması için ankaraj hendeği açılarak buralarda kilitlenmesi sağlandı. 

1200g/m2'lik Geotekstil, çöpün depolanması ve sıkıştırılması sırasında Geomembranın çakıllar tarafından zarar görmesini engellemek amacıyla sahaya uygulandı ve Geomembranla birlikte ankaraj çukurlarında kilitlendi.     

Sızıntı suyunu toplamak için sahanın yapısına göre projesi hazırlamış Sızıntı Suyu Borulama Planı, sahaya göre revize edildi. Tabana döşenen delikli HDPE borularla toplanan sızıntı suları, deliksiz HDPE borulara aktarılarak sızıntı suyu havuzuna ulaştırıldı.

Borulama işlemi tamamlandıktan sonra çakıl serilmesine başlandı. Tüm sahaya 50cm kalınlığında olacak şekilde 16-32mm ebatlarında dere çakılı serildi.   

Sızıntı suyu havuzu, tabanı ve şevlerinde 60cm kil üzerine Geomembran serilerek hazırlandı. Ayrıca sızıntı suyu havuzuna bağlantılı olarak sızıntı suyu geri devir hattı da yapıldı. 

Sahanın her köşesine gaz ve yer altı suyunu kontrol etmek amacıyla 16.5m derinliğinde gözlem kuyusu yapıldı.  

Bekçi Kantar Binası; Bekçi odası, bilgisayar odası ve wc olarak yapıldı. 

İdari Bina; Tesis müdürü odası, ofis, laboratuvar, yemekhane, mutfak, wc ve duş olarak yapıldı.

Atölye Binası: Sahada çalışan ekipmanın yıkanması, yağlanması ve tamir işleri için tasarlanan, ofis, yıkama bölümü, bakım bölümü, çay ocağı, soyunma odası, kazan dairesi, wc ve duş olarak yapıldı. 

Su deposu eşit iki bölümden oluşmaktadır. Bu hazneler birbirinden bağımsız biri kullanma suyu biri yangın suyu bulundurmaktadırlar. Ön taraftaki manevra odasında ise hidroforlar ve yangın suyu pompaları bulunmaktadır.    

Ambalaj atıkları ayrıştırma binası 800m2 olup çelik konstrüksiyon ve sandwich panel olarak inşa edildi. 

Ambalaj atıkları ayrıştırma binası iç ekipmanları; yükseltme bandı, yatay ayrıştırma bandı, pet patlatma, manyetik mıknatıs, yatay pres ve 20 adet demir kafesten oluşmaktadır.    

Tekerlek Yıkama Ünitesi; çöp kamyonları tesisten çıkarken tekerleklerini burada basınçlı sıcak su makinesi ile yıkayarak temiz bir şekilde ayrılır.  


 

2009 © Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım Webgrup.Com