LiveZilla Live Help
Canlı Destek

Yeni Düzenli Depolama Sahalarının Yapılması

 

 

Düzenli Depolama Sahaları, katı atıkların bir sızdırmazlık tabakası üzerinde doğal parçalanma süreçlerini geçirmesini sağlayarak veya bu süreci hızlandırarak, doğal kaynaklara zarar verilmeden bertaraf edilmesini sağlar.

 

  

 yeni saha yapımı

 

 Bir düzenli depolama sahası yapım aşaması aşağıdaki şekilde ilerlemektedir; 

 

1. Düzenli depolama sahası yaptırmak isteyen kuruluş Katı Atık Yönetmeliğinde verilen standartlara göre yer seçimi yapar

 

2. Burada kurulması planlanan düzenli depolama sahası için ÇED(Çevresel Etki Değerlendirme) Raporu ve proje hazırlanır.

 

3. Saha tabanındaki ilk tabaka olması gereken kil tabakası kontrol edilir. Tabanda doğal kil tabakası varsa düzenlenerek saha tabanında tesviye işlemleri başlatılır.

 

Kil tabakası, yeraltı suyuna gidebilecek herhangi bir sızıntıyı önlemek amacıyla saha tabanındaki geçirimsizliği sağlamak için olması gereken ilk tabakadır. Öncelikle sahada doğal kil olup olmadığı incelenir. Burada olması gereken veya dışarıdan getirtilecek kilin geçirimsizlik derecesi Katı Atıkların Kontrolü  Yönetmeliği'nde 10^-8 m/sn olarak belirtilmiştir. İncelemeler, bu değer baz alınarak yapılır. AB projelerinde AB direktifine göre bu değer evsel katı atıklar için 10 ^-9 m/sn olarak alınmaktadır.

 

 

 

 

4. Eğer saha tabanında kil tabakası yoksa, getirilmesi planlanan kilin uygunlunu kontrol edebilmek için bazı laboratuar testleri yaptırılır. Eğer laboratuar sonuçlarında kilin özellikleri uygun çıkarsa sahada kullanılır.

 

5. Kilin temin edilemediği veya tercih edilmediği durumda saha tabanına Bentonit serilir.

 

6.  Saha tabanında oluşan geçirimsizlik tabakasında herhangi bir yırtılma, delinme olması durumunda, acil bir şekilde farkedip müdahale edebilmek için saha tabanına elektrotlardan oluşan bir Sızıntı suyu Tespit Sistemi döşenir. Böylelikle yeraltı suyuna çöp suyunun sızmasına izin vermden müdahale edilmesi sağlanmış olur.

 

 

 

 

7. Asıl geçirimsizliği sağlayan 1,5-2 veya 2,5mm'lik HDPE Geomembran tabakası serilir

 

 

 

 

  

8. Malzemeden kaynaklanan sızıntıları engellemek amacıyla, tüm örtü tek parça olacak şekilde kaynak yapılır. Böylelikle sızdırmazlığı sağlayacak adımlar tamamlanmış olur.

 

 

 

 

9.  Geomembranı olası yırtılma ve delinme gibi hasarlardan koruyabilmek için üzerine Geotekstil serilir.

 

 

 

 

10. Atık içerisindeki zaten var olan, mikrobiyal faaliyetler sonucunda oluşan ve yağışlarla atık kütlesi içerisine giren suyun sahadan toplanıp uzaklaştırılabilmesi için saha tabanına delikli borulardan oluşan bir "Sızınt suyu toplama sistemi" kurulur.

 

 

 

 

11. Boru sisteminin üzerine çakıl döşenir. Bu çakıl tabakası boru üzerindeki deliklerin çöp tabakası içersindeki cisimler tarafından tıkanmasını engellemek içindir.

 

 

 

 

12. Çakıl üzerine belli aralıklarla gaz bacaları yerleştirilerek, sahaya çöp ayrışması esnasında borularda toplanan gazın bu bacalarda doğaya verilmesi sağlanır. Böylelikle saha, çöp dökümüne hazır hale getirilmiş olur

 

 

 

 

13. Sahada çöpün ayrışması esnasında meydana gelen ve çok yüksek miktarda kirlilik içeren çöp sızıntı suları da, sahanın yakınına inşa edilmiş sızıntı suyu havuzuna tahliye edilir.  Bu sızıntı suları daha sonra arıtılarak alıcı ortama deşarj edilecektir.

 

 

 

14. Çöp dökümüne hazır saha

 

 Referans gösterilmeden alıntı yapılamaz.

2009 © Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım Webgrup.Com